DỰ ÁN XE TẢI XANH (GREEN TRUCK)

  • Tên dự án: Green Truck VII – Limited Partnership
  • Trung tâm vùng: Pacific Northwest Eb-5 Regional Center
  • Chủ đầu tư: Green Truck General Partner LLC
  • Vốn đầu tư yêu cầu: 500,000 USD

GIỚI THIỆU DỰ ÁN GREEN TRUCK

Từ năm 2010 đến 2023 Chính quyền tiểu bang California bắt đầu áp dụng những quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt nhất nước Mỹ. Hơn 50% tổng số xe tải của Hoa Kỳ vận chuyển qua tiểu bang California. 63.8% xe tải ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương không đủ tiêu chuẩn quy định và phải được thay thế nhằm đáp ứng các quy định khắt khe về bảo vệ môi trường.

Dự án Xe tải xanh tập trung hỗ trợ các tài xế tại cụm 4 tiểu bang Washington, Oregon, Idaho và Montana (khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương) được thuê hoặc mua trả góp xe tải mới trong vòng 5 năm thông qua các nghiệp đoàn Xe tải xanh.

Dự án được chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn gọi 10 nhà đầu tư EB5 với số tiền tổng cộng là $5.000.000

Mỗi nhà đầu tư đầu tư $500.000 để mua được từ 10 đến 11 chiếc xe tải đủ chuẩn, 10 hoặc 11 chiếc xe tải này được 10 hoặc 11 tài xế thuê thông qua nghiệp đoàn xe tải xanh/hoặc mua trả góp trong thời hạn 05 năm. Sau 5 năm, chiếc xe thuộc về tài xế/hoặc chủ nghiệp đoàn, số tiền trả góp để mua xe dự kiến được hoàn trả lại cho nhà đầu tư EB5. Mô hình này sẽ tạo ra được 10 lao động trực tiếp, 11 lao động gián tiếp và sẽ mang về lợi nhuận đầu tư dự tính 3,5% – 4%/ năm.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẦU TƯ THEO DIỆN EB-5 VÀO DỰ ÁN GREEN TRUCK

Dễ dàng chứng minh tạo ra được 10 việc làm cho lao động hợp pháp tại Mỹ. Mô hình này sẽ tạo ra được đến 21 việc làm trên mỗi phần vốn đầu tư của nhà đầu tư.

Mức độ rủi ro thấp. Nhà đầu tư có thể “kiểm soát” được vốn đầu tư hàng giờ thông qua phần mềm Nextraq (biết chính xác vị trí xe, chạy bao nhiêu km, tạo ra được bao nhiêu tiền,…)

Tỉ lệ sinh lợi cao. Ước tính nhà đầu tư được chia lợi nhuận khoảng 3%/năm

Tính nhân văn cao. Green Truck là dự án có giá trị nhân văn ao trong việc bảo vệ môi trường

Kéo dài hàng chục năm liền qua nhiều giai đoạn. Tiềm năng thị trường của dự án vô cùng lớn bởi nhu cầu vận chuyển hang hóa trong nội địa nước Mỹ ngày càng tăng cao.